Monthly Archives: October 2012

Skatteverket börjar samarbeta med konsulterna i SRF och FAR

Nu påbörjas ett samarbete mellan Skatteverket och branschorganisationerna SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och FAR (Branschorganisationen för Revisorer och Rådgivare). Samarbetet innebär att företag frivilligt får ange om de fått hjälp av någon medlem i SRF eller FAR för deklarationen för … Continue reading

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Avdragsrätt för utbildning i enskilda firmor

Det har länge funnits en typ av skatterättslig åtskillnad gällande avdragsrätten för utbildning mellan enskilda firmor och aktiebolag. Den har inneburit att det ställts högre krav på näringsidkarens avdragsrätt då Skatteverket menar att utbildningar är en utökning av inkomsterna för … Continue reading

Posted in Avdrag, domar, enskild näringsidkare, Skatteverket | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment