Regeringen ser över kontantflödet

Riksdagen tog beslut 23/1 om att uppdra åt Regeringen att se över reglerna för kontantflödet. Bakgrunden är de konsekvenser som Panaxias konkurs innebar.

Kontantflödet i Sverige idag är unikt på det sätt att när du lämnat pengarna till värdebolaget är det inte längre dina pengar, utan värdebolagets. Det finns ingen praxis i branschen att pengarna ska hanteras via klientmedelskonton utan de räknas och betalas in på ens eget konto. Detta bör ske direkt så pengarna är tillhanda på banken inom någon dag men Panaxia satte i system att vänta med inbetalningarna längre och längre. Eftersom pengarna inte stod på klientmedelskonton så hade Panaxia en stor likvid reserv och stora skulder i sin balansräkning, problemet var att pengarna inte fanns. Skillnaden mellan kontanter och skulder var till slut flera hundra miljoner kronor innan allt tog slut. Därför är det väldigt välkommet att utredningar görs så vi kan få en säker kontanthantering framöver, där man vet att de kontanter jag lämnat till värdebolaget är mina genom hela processen och inte bara en fordran på dem till dess att pengarna satts in på mitt konto.

Privata affärer har skrivit en del artiklar om historiken här

Beslutet i riksdagen hittar du här

Facebook Twitter Linkedin Email

This entry was posted in Riksdagsbeslut. Bookmark the permalink.

Leave a Reply